Miễn trừ trách nhiệm

Bất cứ ai sử dụng thông tin được công bố trên trang web thanhnienxame.com đồng ý với các điều kiện sau và cam kết thực hiện các chuẩn mực về giao tiếp trên mạng Internet:

Sử dụng và sao chép nội dung trên website thanhnienxame.com

Toàn bộ nội dung của trang web thanhnienxame.com được bảo vệ bởi bản quyền (Bảo lưu mọi quyền). Các danh mục, bài báo cũng như các thành phần của website thanhnienxame.com có thể được tải về, sao chép hoặc in ra với điều kiện ghi nguồn thanhnienxame.com hoặc đính kèm logo của thanhnienxame.com. Việc tái sử dụng, truyền tải (bằng thư điện tử hoặc các ấn phẩm trên mạng Internet), sửa đổi cho mục đích thương mại, từng phần hoặc toàn bộ đều bị cấm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản hoặc email chính thức của thanhnienxame.com.

Không Chào giá

Các thông tin được công bố trên thanhnienxame.com nhằm cung cấp cho độc giả tin tức cập nhật mới nhất. Đây là tin tức khách quan và không phải một lời mời hay một lời đề nghị mua, bán hoặc giao dịch khác. Các bài viết trên website thanhnienxame.com chỉ có tính chất mô tả, tham khảo.

Ngoài ra, ban quản trị cũng cung cấp các vị trí quảng cáo cho bên thứ ba trên website thanhnienxame.com và quảng cáo có thể sẽ xuất hiện với lời mời hoặc một lời đề nghị mua bán. Vì lý do đó, chung tôi không chịu trách nhiệm đối với các lời mời từ quảng cáo trên website thanhnienxame.com.

Không đảm bảo

Mặc dù thanhnienxame.com sử dụng các biện pháp cẩn trọng nhất để đảm bảo rằng những thông tin trên website là chính xác tại thời điểm công bố, nó không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ. Các thông tin và quan điểm xuất hiện trên các trang web của thanhnienxame.com có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Không cam đoan

Không có sự cam đoan – rõ ràng hoặc ngầm hiểu – được đưa ra về tính chính xác của thông tin và quan điểm được công bố trên trang web của thanhnienxame.com. Tôi không chịu trách nhiệm cung cấp và không đảm bảo rằng các chức năng của trang website thanhnienxame.com sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, lỗi sẽ được sửa chữa, hoặc các trang web thanhnienxame.com và các máy chủ có liên quan hoàn toàn tránh được virus hoặc các thành phần có hại.

Khước từ trách nhiệm

thanhnienxame.com không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào (kể cả sơ suất) cho thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp phát sinh từ việc tiếp cận hay sử dụng các thông tin, yếu tố từ trang web thanhnienxame.com (hoặc vì việc không sẵn sàng cho việc truy cập hoặc sử dụng).

Liên kết đến các trang web khác

thanhnienxame.com không thường xuyên kiểm tra các trang web liên kết đến trang web thanhnienxame.com và không chịu trách nhiệm cho nội dung của họ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp.